DIPLOMA LANJUTAN TEKNOLOGI MEKATRONIK (LEME45)

PENGENALAN KURSUS:

Diploma Lanjutan Teknologi Mekatronik akan menyediakan dan memberikan pelajar dengan kemahiran-kemahiran yang berikut:

 • Mengurus, menyusun dan melaksanakan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pelan pembangunan projek, sokongan teknikal, pemasangan dan penyelenggaraan sistem automasi industri yang merangkumi pengurusan kos bahan, keselamatan, pemulihan sistem dan penyelenggaraan.
 • Melaksanakan fungsi mereka bentuk sistem automasi industri dalam kerja-kerja pemasangan dan pentauliahan, pemeriksaan dan pemulihan di mana peralatan dan sistem automasi dipasang dan diperlukan.
 • Melaksanakan fungsi pengurusan kejuruteraan automasi perindustrian yang merangkumi aspek peancangan strategic jabatan, belanjawan tahunan, pengurusan sumber manusia dan prestasi pekerja

 

TEMPOH LATIHAN:

1 tahun 6 bulan (2 semester pengajian, 1 semester latihan industri)

 

KELAYAKAN AKADEMIK:

Memiliki Diploma Teknologi JTM dalam bidang Mekatronik ATAU Diploma Teknologi atau Diploma lain yang setaraf dengannya atau (SYARAT WAJIB) memiliki Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) Tahap 4 dalam bidang MC-091-4. (MC-091-4 : 2013 Pentadbiran Kejuruteraan Automasi Industri – Industrial Automation Engineering Administration)

 

PERSIJILAN:

 1. DIPLOMA LANJUTAN TEKNOLOGI MEKATRONIK ditauliahkan oleh Jabatan Tenaga Manusia (JTM) 
 2. Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DKM) Tahap 5 MC-091-5 : 2013 Pengurusan Kejuruteraan Automasi Industri – Industrial Automation Engineering Management ditauliahkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)

 

STRUKTUR PROGRAM:

Kurikulum Diploma Lanjutan Teknologi Mekatronik memberi tumpuan kepada teori khusus, amalan khusus dan pengurusan kejuruteraan termasuk kursus tambah nilai Bahasa Jepun (Komunikasi). Bidang-bidang pengajian seperti di bawah:

Semester 1

 • Computer Integrated Manufacturing
 • Mechatronic Control
 • Process Control
 • Mechatronic Maintenance
 • Final Year Project I
 • Research Methodology
 • Japanese Communication
 • NCS Core Ability 5

Semester 2

 • Robotic Engineering
 • Automation Communication
 • Project Management
 • Final Year Project II
 • Industrial IoT
 • English Communication
 • Kenegaraan

Semester 3

 • Industrial Training (6 months)

 

KEMUDAHAN MAKMAL:

 • Makmal Robotic
 • Makmal Plant Diagnosis System
 • Makmal Mechatronic
 • Makmal Mechatronic Computer
 • Makmal Process Control
 • Makmal Electric Motor
 • Makmal Factory Automation
 • Makmal Programmable Logic Controller
 • Makmal Hydraulic

 

PELUANG KERJAYA:

Dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi, pelajar boleh mencari peluang pekerjaan seperti:-

 • Jurutera Sistem Automasi
 • Jurutera Rekabentuk Sistem Automasi
 • Jurutera Penyelenggaran Mesin
 • Pegawai Latihan Vokasional

 

PINJAMAN LATIHAN

Kemudahan pinjaman latihan boleh dipohon melalui Perbadanan Tabung Pinjaman Kemahiran (PTPK).

PROGRAM SEPENUH MASA

© Hakcipta Terpelihara 2022 Institut Teknikal Jepun Malaysia (JMTI)
 • Dikemaskini: Rabu 17 Ogos 2022.
3051 Jumlah Pelawat