DIPLOMA LANJUTAN TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKATRONIK (R01)

PENGENALAN KURSUS:

Diploma Lanjutan Teknologi Kejuruteraan Mekatronik akan menyediakan dan memberikan pelajar dengan kemahiran-kemahiran yang berikut:

 • Mengurus, menyusun dan melaksanakan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pelan pembangunan projek, sokongan teknikal, pemasangan dan penyelenggaraan sistem automasi industri yang merangkumi pengurusan kos bahan, keselamatan, pemulihan sistem dan penyelenggaraan.
 • Melaksanakan fungsi mereka bentuk sistem automasi industri dalam kerja-kerja pemasangan dan pentauliahan, pemeriksaan dan pemulihan di mana peralatan dan sistem automasi dipasang dan diperlukan.
 • Melaksanakan fungsi pengurusan kejuruteraan automasi perindustrian yang merangkumi aspek peancangan strategic jabatan, belanjawan tahunan, pengurusan sumber manusia dan prestasi pekerja

 

TEMPOH LATIHAN:

2 tahun 6 bulan (4 semester pengajian, 1 semester latihan industri)

 

KELAYAKAN AKADEMIK:

Memiliki DIPLOMA JMTI atau Diploma Teknologi atau Diploma Lain yang setaraf dengannya, dan

memiliki Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) Tahap 4 dalam bidang berkaitan. (MC-091-4 : 2013 Pentadbiran Kejuruteraan Automasi Industri – Industrial Automation Engineering Administration)

 

PERSIJILAN:

 1. DIPLOMA LANJUTAN TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKATRONIK ditauliahkan oleh Jabatan Tenaga Manusia (JTM) - (diiktiraf oleh JPA)
 2. Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DKM) Tahap 5 MC-091-5 : 2013 Pengurusan Kejuruteraan Automasi Industri – Industrial Automation Engineering Management ditauliahkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)

 

KETERANGAN KURSUS:

Kurikulum Diploma Lanjutan Teknologi Kejuruteraan Mekatronik memberi tumpuan kepada teori khusus, amalan khusus dan pengurusan kejuruteraan termasuk kursus tambah nilai Bahasa Jepun (Komunikasi). Bidang-bidang pengajian termasuk:

Semester 1

 • Islamic Science Philosophy
 • Eng. Mathematics
 • Quality Management
 • Japanese Communication I
 • Production Process Analysis
 • Computer Integrated Manufacturing
 • Practice on Computer Integrated Manufacturing I
 • Practice on Mechatronics Maintenance
 • Project Management

Semester 2

 • Nationality
 • Health & Safety Management
 • Research Methodology
 • Engineers in Society
 • Entrepreneurship
 • Japanese Communication II
 • Automation & Industrial Design
 • Automation Management System
 • Analog Electronics Engineering
 • Practice on Computer Integrated Manufacturing II
 • Financial Management
 • Hak Pekerja

Semester 3

 • Mechatronics Maintenance
 • Mechatronics Control
 • Power Electronics
 • Control System Engineering
 • Material Engineering
 • Practice on Mechatronics Control
 • Practice on Power Electronics
 • Final Year Project I

Semester 4

 • Digital Signal Processing
 • Robotics Engineering Design
 • Practice on Microcomputer
 • Practice on Process Control System
 • Practice on PLC Networking
 • Practice on Robotics Engineering Design
 • Final Year Project II

Semester 5

 • Industrial Training (6 months)

 

KEMUDAHAN MAKMAL:

 • Makmal Robotic
 • Makmal Plant Diagnosis System
 • Makmal Mechatronic
 • Makmal Mechatronic Computer
 • Makmal Process Control
 • Makmal Electric Motor
 • Makmal Factory Automation
 • Makmal Programmable Logic Controller
 • Makmal Hydraulic

 

PELUANG KERJAYA:

Dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi, pelajar boleh mencari peluang pekerjaan seperti:-

 • Jurutera Sistem Automasi
 • Jurutera Rekabentuk Sistem Automasi
 • Jurutera Penyelenggaran Mesin
 • Pegawai Latihan Vokasional

 

PINJAMAN LATIHAN

Kemudahan pinjaman latihan boleh dipohon melalui Perbadanan Tabung Pinjaman Kemahiran (PTPK).

PROGRAM SEPENUH MASA

 

 

© Hakcipta Terpelihara 2021 Institut Teknikal Jepun Malaysia (JMTI)
 • Dikemaskini: Isnin 06 Disember 2021.
2430 Jumlah Pelawat