DIPLOMA LANJUTAN TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KOMPUTER (R02)

PENGENALAN KURSUS:

Diploma Lanjutan Teknologi Kejuruteraan Komputer akan menyediakan dan memberikan pelajar dengan kemahiran-kemahiran yang berikut:

 • Mengurus, menyusun dan melaksanakan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pelan pembangunan projek, sokongan teknikal, pemasangan dan penyelenggaraan sistem yang merangkumi pengurusan penyimpanan, keselamatan, pemulihan sistem dan rangkaian.
 • Mahir dalam menggunakan dan mentadbir sistem operasi Open Source dan Windows yang berasaskan dengan pengaturcaraan shell dan membiasakan dengan pengaturcaraan tahap sistem Open Source seperti pemandu peranti dan pembangunan antara muka.
 • membangunkan sistem “embedded” melibatkan sistem operasi masa nyata dan aplikasi dalam teknologi komunikasi.
 • Pembangunan aplikasi web termasuk penyelenggaraan dan pentadbiran

 

TEMPOH LATIHAN:

2 tahun 6 bulan

 

KELAYAKAN AKADEMIK:

Memiliki DIPLOMA JMTI atau Diploma Teknologi atau Diploma Lain yang setaraf dengannya, dan

memiliki Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) Tahap 4 dalam bidang berkaitan. (IT-020-4 : 2013 Computer System Administration)

 

PERSIJILAN:

 1. DIPLOMA LANJUTAN TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KOMPUTER ditauliahkan oleh Jabatan Tenaga Manusia (JTM) - (diiktiraf oleh JPA)
 2. Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DKM) Tahap 5 IT-020-5 : 2013 Computer System Management ditauliahkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)

 

STRUKTUR PROGRAM:

Kurikulum Diploma Lanjutan Teknologi Kejuruteraan Komputer memberi tumpuan kepada teori khusus, amalan khusus dan pengurusan kejuruteraan. Bidang-bidang pengajian termasuk:

Semester 1

 • Islamic Science Philsophy
 • Engineering Mathematics
 • Quality Management
 • Japanese Communication I
 • Computer Organisation And Architecture
 • Computer System Security And Recovery I
 • Cyber Law And Ethics
 • Practice On Computer System Security And Recovery I
 • Management I
 • Engineering Economy

Semester 2

 • Nationality
 • Health & Safety Management
 • Research Methodology
 • Engineers In Society
 • Entrepreneurship
 • Japanese Communication II
 • Computer System Security And Recovery II
 • Network Design
 • Data Communication
 • Practice On Computer System Security And Recovery II
 • Practice On Network Design
 • Practice On Data Communication
 • Management II
 • Hak Pekerja

Semester 3

 • Database System
 • System Analysis And Design
 • Embedded System
 • System Programming
 • Practice On Database System
 • Practice On System Analysis And Design
 • Practice On Embedded System
 • Practice On System Programming
 • Final Year Project I

Semester 4

 • Storage System
 • Web Engineering
 • Practice On Storage System
 • Practice On Web Engineering
 • Ethical Hacking
 • Final Year Project II

Semester 5

 • Industrial Training (6 months)

 

KEMUDAHAN MAKMAL:

 • Komputer Storage System Lab (KSSL)
 • Komputer Advanced Network Lab (KANL)
 • Komputer General Purpose Computer Lab (KGEN)
 • Komputer Programming Training System Lab (KPTS)
 • Komputer Networking Traning System Lab (KNTS)
 • Komputer Computer Maintenance Lab (KCML)
 • Komputer Hardware Traning Lab (KHTS)
 • Komputer Database Training System Lab (KDTS)
 • Komputer Multimedia System Lab (KMMS)
 • Komputer Staff Training Room (KSTR)
 • Komputer Unix Lab (KUNX)
 • Komputer Novell Netware Lab (KNVL)
 • Komputer Windows Netware Lab (KWNT)

 

 

PELUANG KERJAYA:

Dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi, pelajar boleh mencari

peluang pekerjaan seperti:-

 • Jurutera Sistem
 • Jurutera Sokongan Sistem
 • Penganalisis Sistem
 • Pentadbir Pangkalan Data
 • Jurutera Sekuriti Komputer

PROGRAM SEPENUH MASA

 

© Hakcipta Terpelihara 2021 Institut Teknikal Jepun Malaysia (JMTI)
 • Dikemaskini: Isnin 06 Disember 2021.
2387 Jumlah Pelawat