Piagam Pelanggan

Kami diamanahkan untuk membekalkan tenaga kerja mahir yang terlatih. Dengan itu, kami berjanji :

  1. Menjelaskan semua tuntutan bil-bil bayaran dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap
  2. Mengesahkan penerimaan aduan dalam tempoh 24 jam dan memberi maklumbalas aduan dalam tempoh 7 hari bekerja
  3. Membayar elaun saku kepada pelajar yang layak selewat-lewatnya 10hb bulan berikutnya
  4. Mengedarkan keputusan peperiksaan pelajar pada setiap semester dalam masa 2 minggu selepas tarikh akhir mesyuarat jawatankuasa kecil peperiksaan dan persijilan
  5. Memastikan setiap pelanggan yang berurusan di kaunter akan dilayan dalam tempoh masa 15 minit

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JMTI (September - Oktober 2021)

BIL PIAGAM PELANGGAN

BILANGAN

DITERIMA

BILANGAN

DIPROSES

PENCAPAIAN

1. Menjelaskan semua tuntutan bil-bil bayaran dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap 57 57 100 %
2. Mengesahkan penerimaan aduan dalam tempoh 24 jam dan memberi maklumbalas aduan dalam tempoh 7 hari bekerja 0 0 100%
3. Membayar elaun saku kepada pelajar yang layak selewat-lewatnya 10hb bulan berikutnya 7 7 100%
4. Mengedarkan keputusan peperiksaan pelajar pada setiap semester dalam masa 2 minggu selepas tarikh akhir mesyuarat jawatankuasa kecil peperiksaan dan persijilan Bagi sesi 1/2020,  Mesyuarat Jawatankuasa Kecil Peperiksaan & Persijilan telah diadakan pada 21 Disember 2020 dan hebahan telah dibuat pada 6 Januari 2021.Sebanyak 407 keputusan pelajar telah disahkan. 407 keputusan peperiksaan 100 %
5. Memastikan setiap pelanggan yang berurusan di kaunter akan dilayan dalam tempoh masa 15 minit 10 10 100 %

 

© Hakcipta Terpelihara 2021 Institut Teknikal Jepun Malaysia (JMTI)
  • Dikemaskini: Isnin 06 Disember 2021.
2466 Jumlah Pelawat